RFID-(o)säkerhet med enkla medel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Författare: Emil Gavelin; Tinny Gidensköld; [2018]

Nyckelord: RFID; MIFARE; NFC; Passerkort; Bankkort; Resekort; Arduino;

Sammanfattning: Genom att använda enkla medel i de undersökande experiment som utförts påvisas fortsatt stora brister i RFID-säkerheten hos MIFARE-enheterna. Där dyr och avancerad utrustning tidigare varit ett krav för att utnyttja bristerna kan nu betydligt billigare och mer lättillgänglig utrustninganvändas. Med hjälp av en Arduino och en mobiltelefon kan exempelvis resekort, passerkort och bankkort läsas av och delvis eller helt kopieras för att utnyttjas i ont syfte. Diskussion förs kring CIA-triangelns tre delar, konfidentialitet, integritet samt tillgänglighet. I och med att det i dag är mer eller mindre omöjligt att välja bort RFID-tekniken, ger examensarbetet även förslag på lösningar till de säkerhetsbrister som påvisas. Utöver detta tar uppsatsen även upp RFID-relaterade brott samt den pågående rättegång där en busschaufför misstänks för bedrägeri genom att sälja falska resekort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)