Hållbar Utveckling i socialisationsinnehåll-Följer du med? : Följemeningsanalys i två läromedel i företagsekonomi 1 med fokus på innovation, entreprenörskap och företaget i samhället

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)