Användandet av digitala verktyg inom kemiämnet på gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Simon Callas; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I detta arbete behandlas hur digitala verktyg används som läromedel. I synnerhet fokuseras arbetet kring den svenska gymnasieskolan och ämnet kemi. För att undersöka detta bearbetas relevant tidigare forskning i kombination med kemilärares åsikter och uppfattningar, som dokumenteras med hjälp av en enkätundersökning. I arbetet påvisas det både genom enkät och tidigare forskning att digitala verktyg kan ha en positiv inverkan på lärandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)