Lageroptimering med befintliga resurser - En fallstudie av Risentas interna flöden

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

Författare: Therese Rosendahl; Aleksandar Tufekciev; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)