Analys och implementering av VSL-System i FEM-Design för kontroll av stabiliserande effekt : En undersökning i syfte att fastlägga effekten av VSL-kablar i FEM-Design för att utvärdera dess stabiliserande påverkan.

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Författare: Mozaffer Abbasi; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)