An investigation of rounding rules for Jula´s Supply Chain Management Systems

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Heather Zhao Viklund; [2019-07-02]

Nyckelord: Replenishment; ERP; SCM; Bullwhip Effect; Order Multiple; Total Cost;

Sammanfattning: Msc in Logistics and Transport Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)