ATTEFALLSHUS 30m2 - EN BOSTAD FÖR ALLA?

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Författare: Karolina Dynevik; Selma Åkesson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)