En teoretisk studie kring smarta fabrikers inverkan på effektivitet och ekonomi

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Oscar Ramsten; Tarek Jannusi; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den industriella revolutionen, som startade i början av 1700-talet, var ett startskott till alla framsteg inom vetenskap och har haft en enorm påverkan på hur den industriella produktionen ser ut idag. Dagens aktiva revolution är den fjärde revolutionen, Industri 4.0. Industri 4.0 kännetecknas av en rad nya tekniker som har ett syfte att effektivisera all produktion och tillverkning som vi har idag. Implementeringen av dessa nya tekniker har resulterat till att olika tillverkande företag har kunnat ställa om deras fabriker till smarta fabriker. För att en fabrik ska kunna definieras som en smart fabrik krävs mobil- och trådlös teknologi, människan i centrum och möjligheten till att bedriva en flexibel produktion med hållbar tillverkning men också utnyttja Internet of Things (IoT) samt molnlagring. Denna studie inleddes med en litteraturstudie i form av en granskning av en teoristudie om smarta fabriker och hur dessa kan påverka produktionen ur ett ekonomiskt perspektiv. Med hjälp av erhållen information kunde en förstudie med specifika sökningar göras för att finna olika faktorer som ingår i smarta fabriker och parallellt med detta gjordes en intervjustudie där frågor dokumenterades. Intervjustudien gjordes i samarbete med Bosch Rexroth och Siemens. Denna studie visar att implementeringen av de olika smarta fabrikerna är en process som ständigt utvecklas. Företagen strävar alltid efter förbättring inom olika områden. Det som gör det attraktivt för stora tillverkande företag är smarta fabrikers flexibilitet och förmåga att kunna organisera och ställa in produktionsflödet efter förfrågan av vilka produkter som ska tillverkas. Omställbara produktionslinor har gett möjligheten till att kunna hantera förändringar under pågående produktion enklare än tidigare, vilket i sin tur även resulterat i förkortade ledtider. Fabrikerna är utrustade med maskiner som kan informera om det går att tillverka en produkt eller om ett eventuellt underhåll krävs. Egenskaper hos den smarta fabriken är avgörande när det kommer till anslutning och autonomi. Fabriker har under lång tid förlitat sig på automatisering men smarta fabriker tar detta koncept längre och kan bedrivas med mindre inverkan av mänskliga faktorer. Detta leder till att en del personal kommer att få nya arbetsuppgifter och kompetenskraven ökar samtidigt som fabrikerna blir smartare. Denna studie visade ur ett ekonomiskt perspektiv att det finns nya värdeskapande processer, därmed kan nya affärsmodeller tas fram för att kunna erbjuda kunden de bästa lösningarna. Investeringar i smarta fabriker kan ge bättre förutsättningar för förbättringar inom informationsteknik och även en förbättrad prestanda. Företagen kommer kunna producera mer av kundens specifika produkter lönsamt i en smart fabrik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)