"Det är inte jobbet det är fel på." : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas arbetsmiljö på socialförvaltningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)