Vardagsrasismens ansikte : en narrativanalys av afrosvenska kvinnors uttryck för upplevd rasism ur ett vardagsrasistiskt perspektiv

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Det huvudsakliga målet med uppsatsen är att med hjälp av narrativanalys undersöka hur afrosvenska kvinnor i Sverige, genom berättelser tagna från Instagram kontot ”Svartkvinna” och dokumentären Raskortet, ger uttryck för en upplevd vardagsrasism. Vardagsrasism är ett teoretiskt begrepp utvecklat av forskaren Philomena Essed, vars innebörd liknas med vardaglig underordning. Begreppet är ett värdefullt instrument vilket identifierar rasism som en process där ett oavbrutet, ofta omedvetet, utövande av makt inkluderas och grundas på vithetens privilegier. Uppsatsens material demonstrerar hur afrosvenska kvinnors vardag består av en vardagsrasism som tas till uttryck genom positiva och negativa kommentarer och genom exotifiering, objektifiering och bekönad rasism. Den tillskriver afrosvenska kvinnor vissa egenskaper och tillåter vita svenskar att definiera kvinnornas tillhörighet. Vardagsrasismen förnekas samtidigt som den tas för given och afrosvenska kvinnor hamnar i skuld till den och bär ansvar för den. Den är diffus och oåtkomlig samtidigt som den i allra högsta grad existerar i Sverige. Den bibehåller ojämna maktförhållanden mellan vita svenskar och afrosvenskar, och förespråkar därmed människors olika värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)