Aktivitetsslingan

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

Aktivitetsslingan

Alla barn föds med en stark nyfikenhet att utforska världen. Inom Reggio Emilia pedagogiken finns en filosofi att varje barn besitter hundra olika språk. Det vill säga att varje barn har oändligt många sätt att uttrycka sig på för att lära sig och förstå sin omgivning.

I förskolan Slingan ligger fokus på lärandet genom sinnen och ett ständigt utforskande av omvärlden. Genom förskolans tre våningar löper en krokig rörelse i form av en aktivitetsslinga. Den omfattar förskolans gemensamma utrymmen så som entrén, trappor, korridorer, rörelserum, bibliotek och ateljé. I slingan sker varierande aktiviteter för barnen samtidigt som den kopplar ihop förskolans övriga rum och avdelningar. Tanken är att aktivitetsslingan ska uppmuntra barnens olika sinnen samtidigt som det blir en plats för barn i varierande åldrar att mötas och integrera med varandra. Runt varje hörn finns en ny spännande plats att utforska och slingan blir på så sätt till en upptäcktsfärd genom förskolan.  

Hela huset yttre form är en strikt kub i kontrast till den inre krokiga rörelseslingan. Där slingan rör sig återspeglas även i förskolans fasad i form av stora glaspartier i väggar och tak. Fönstren ger på så vis förbipasserande en inblick i förskolans inre aktiviteter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)