Globalization and closed countries - The Iranian Diaspora and the Islamic Republic of Iran -

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

Författare: Jessica Bogus; [2011]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)