Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter inom palliativ hemsjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare; Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Författare: Maria Nycroft; Elvina Kannerling; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)