Registerallokering med PBQP för en DSP

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Författare: Jakob Stengård; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Irreguljära arkitekturer, så som Digitala Signal Processorer, utgör nya utmaningar vid konstruktionen av kompilatorer. I det här projektet undersöks PBQP, en alternativ algoritm till den traditionella grafallokeringen som ger större möjligheter att modellera komplexa begränsningar. Projektet har fokuserat på hur man modellerar alias och parrelationer i teorin, samt vad som finns implementerat i dagsläget i kompilatorramverket LLVM. Det som framkommit är att stöd för par relationer saknas i LLVM i dagslaget och därför ges några förslag på hur man skulle kunna gå till väga föra att implementera dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)