Barns interagerande i sandlådan : Sociokulturellt perspektiv på barns samspel i den fria leken utomhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med följande studie är att undersöka barns sociala interaktion i den fria leken utifrån ett lärandeperspektiv. Undersökningen sker genom observationer av barn i förskolan som kommer senare analyseras med sociokulturella perspektiv som teoretisk ansats. Den metod som vi kommer använda oss av är observation med hjälp av papper och penna. Vårt resultat visar att i den fria leken lär barnen sig av varandra genom deras samspel och interaktion med varandra. I diskussionen kopplas resultatet till tidigare forskning som tar upp betydelse av den fria leken för barn och deras lärande, samspel samt hur barn interagerar med varandra i den fria leken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)