VERA - Virtual Emergency RoomAdministrator : En prototyp av framtidens digitala akutjournal

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Denna rapport är en beskrivning av ett kandidatarbete utfört som del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Teamet som utförde arbetet bestod av åtta ingenjörsstudenter som studerar på data- respektive mjukvaruteknikprogrammet. Syftet med projektet var att ta fram en prototyp till en digitaliserad akutjournal åt Region Östergötland för deras arbete på akutmottagningarna i Linköping, Norrköping och Motala. Denna digitala akutjournal ämnar i ett senare skede ersätta den nuvarande pappersbaserade lösningen. I utvecklingsprocessen användes en modifierad version av det agila ramverket Scrum. Resultatet blev en webbapplikation för fullstorleksskärmar med vyer såsom en enhetsöversikt och en patientvy, och med möjlighet att definiera patienter i systemet och ta emot notifikationer. Förutom att redovisa och diskutera det gemensamma arbetet finns också individuella delrapporter som behandlar relaterade ämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)