Byggnadsprojektering med BIM-system : En studie om tillämpning och anpassning av BIM-system för den svenska byggindustrin i samarbetet med arkitektkontoret Nylin & Myhrberg GI AB

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

Sammanfattning:

Målet med denna studie är att undersöka möjligheten att skapa och beskriva ett arbetsflöde

där ett BIM baserad system är det huvud verktyg som skall användas för att skapa modeller/

ritningar och handlingar, samt lösa de tekniska problem som hindrar projektören att

använda BIM på ett effektivt sätt. Studien genomfördes genom ett samarbeta med företaget

Nylin och Myhrberg Arkitekter GI AB, som är ett konsultföretag som i dags läge planerar för

implementering och användning av BIM-systemet i deras verksamhet. Fokus i studien är att

skapa ett arbetsflöde som passar för företagets verksamhet under övergångsperioden, skapa en

IT-manual/BIM-manual som företaget skall använda vid projektering med BIM-verktyget

Revit Architecture.

Problemet med BIM-systemet är ett det är ett relativt nytt system och detta kan avskräcka

konsulterna från att använda det. Det finns brist på anvisningar, mallar och IT-manualer som

talar om hur man ska arbeta med BIM och vad som gäller vid de olika projekteringsfaserna.

Det finns också svårigheter som företaget inte kan påverka exempelvis möjligheten att samarbeta

med andra konsulter och projektörer utanför företaget som använder olika typer av BIMplattform

än vad företaget själv använder.

Studien utfördes i två faser, en undersöknings fas av två delar där teoretiska kunskaper om

systemet, dess egenskaper, användnings möjligheter jämfört med CAD-systemet har som studerats

och redovisats i denna rapport. Den andra delen är en undersökning om de befintliga

IT-manualerna (båda svenska och utländska) som har använts för att strukturera en ny ITmanual

för företaget Nylin och Myhrberg. Den andra fasen är en praktisk fas där ett projekteringsarbete

utfördes i sammanband med detta examensarbete. Uppgiften var att upprätta Amodeller

för projektet Strandvägens vårdboende, båda den befintligt- och den blivande utseende

för en utförandeentreprenad. I projektet förutom Nylin och Myhrberg deltog flertal konsulter

och projektörer i arbetet vilken gjorde detta projekt till ett perfekt tillfälle för att testa

och bearbeta IT-manualen som skapades efter den första fasen.

Resultatet redovisar den bearbetade IT-manualen, som redovisar olika projekterings metoder,

modellerings teknik och olika typ av verktyg som skall hjälpa personal i Nylin och Myhrberg

att använda BIM-systemet och samarbeta med andra konsulter som använder andra plattformar

eller CAD-systemet. Manualen är inte fullständig eller färdigskriven, användaren skall

inte förvänta sig att få svar på alla frågor och lösningar på alla tekniska problem. Meningen är

att utveckla, uppdatera och bygga på manualen efter varje version av manualen. Användarna

skall själva fylla på nya lösningar och uppdatera de befintliga, beskriva nya programvara och

verktyg och hur de skulle användas. Resultatet redovisar också hur arbetet i demoprojektet

(Strandvägens vårdboende) gick till och vilka svårigheter och brister som finns i dagsläget i

systemet.

Slutsatsen är att BIM-systemet i dagsläget är svårt att anpassa till de traditionella svenska projekteringsmetoder

och standarder som byggs på CAD-systemet. Detta kan minska effektiviteten

på systemets verktyg om man inte kan styra och reglera arbetsflödet och anpassa systemet

för att kunna samarbetet och kommunicera med andra system och plattformar utan svårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)