Effektivisering av inlagring samt plockning med hjälp av digitalisering hos ett tillverkande företag

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Sammanfattning: Med denna rapport vill författarna för detta examensarbete redogöra för hur ett tillverkande företag skulle kunna använda digitala verktyg vid deras inlagring och plockning. Författarna har tittat och även presenterat olika lösningar för att kunna få in digitala hjälpmedel i företagets dito hantering. Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala verktyg skulle kunna användas för att effektivisera hanteringen vid inlagringen och vid plockningen. Det här är en studie som har utförts på de Amerikanskägda företaget CrossControl i Alfta som med sin huvudinriktning tillverkar el och elektronikprodukter till fordon och maskiner. CrossControl har använts för att analysera och jämföra resultatet i förhållande till tidigare forskning inom området. Datainsamlingen skedde genom intervjuer, observationer och via deras hemsida. Enheterna plockning samt inlagring visar på att ett införande av digitala verktyg skulle vara lämpliga, då det tidigare har lagts fokus från företagets sig på att digitalisera produktionen. Då företag idag bör lägga stort fokus på att vara flexibla och kunna anpassa sig efter kundens efterfrågan är digitaliseringen ett viktigt begrepp. Digitalisering handlar om att transformera information från det analoga tillståndet till det digitala. Detta kan ske med hjälp av olika slags digitala verktyg t.ex. RFID (Radio Frequency Identification), streckkod, QR-kod eller mobila enheter. RFID handlar om att data skickas från en tagg till en läsare med elektroniska signaler. Detta gör att gods inte behöver matas in för hand i datorsystemet hos företag. Streckkod är en serie av varierande svarta och vita ränder som bildare ett mönster som läses av med hjälp av en scanner. Streckkod har en globaliserad standard och har funnits under en väldigt lång tid ute bland företag. QR-kod står för quick response och har fått sitt namn efter den korta avläsnings tid som krävs för att registrera koden. QR är till skillnad från streckkoden tänkt att läsas av som en bild. Mobila enheter har introducerats i industrin för att effektivisera samt underlätta arbetet för operatörerna. De skapar en möjlighet för operatörerna att koppla samman sig med flera olika system samtidigt och kommunicera. Genom att analysera och jämföra de olika digitala verktygen utifrån teorin samt fallföretagets förutsättningar har författarna kommit fram till att RFID är det mest lämpliga identifieringssystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)