Den perfekta bilden : En analys av matinfluencers bilder på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Sammanfattning: Sedan teknikens framfart på 2000-talet har sociala medier blivit en vardag för många. Instagram, som är en social plattform där användaren kan lägga ut bilder och hämta inspiration från andra användare, har utvecklats mer och mer och tack vare detta har en ny yrkesgrupp skapats, influencers. Influencers har en betydande roll på sociala medier genom att aktivt påverka konsumentattityder genom sina kanaler. Nya ord genom sociala nätverk har uppkommit såsom ordet “instagramvänligt” vilket används flitigt på influencernas Instagram, men vad är egentligen betydelsen av detta ord? Denna uppsats har gjort en visuell innehållsanalys på svenska matinfluencers bilder för att kunna ge en förklaring till vad det är som kännetecknar instagramvänliga matbilder samt om det finns en skillnad mellan kvinnor och män i hur bilder fotograferas. Inhämtning av data gjordes på appen Oumi och Instagram, där tio manliga och tio kvinnliga matinfluencers valdes ut. Analysen gjordes på variablerna vinkel, ljussättning, bakgrund, färg, upplägg, rörelse, medverkan, och redigering. Resultatet visade på att det fanns en skillnad på “instagramvänlig mat” mellan manliga och kvinnliga matinfluencers vilket resulterade i att det gjorde det svårare att definiera ordet “instagramvänligt” generellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)