Zoobutikers försäljning av kanin, Oryctolagus cuniculus, råtta, Rattus norvegicus, marsvin, Cavia porcellus och guldhamster, Mesocricetus auratus : är djurskyddsföreskrifterna anpassade efter djurens behov och naturliga beteenden?

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Kaniner och marsvin domesticerades till en början för köttets skull, kaniner även för pälsen. Råttor och guldhamstrar domesticerades dels för att användas som försöksdjur och dels som sällskapsdjur. Även om arterna har varit domesticerade i upp till tusentals år är deras beteenden väldigt lika sina förfäders, oftast är den enda skillnaden beteendenas frekvens och intensitet. För kanin, råtta och marsvin är social samvaro en viktig källa till miljöberikning. Att ha möjlighet att söka föda och gnaga är viktig miljöberikning för alla gnagare och kaniner. Hamstern har även ett stort behov av att få hamstra mat. Enligt djurskyddsföreskrifterna 2005:8 ska gnagare och kaniner hållas i en stimulerande miljö, ha tillgång till gnagmöjligheter och kunna gömma sig och söka skydd. Det står även att djuren ska hållas under sådana sociala förhållanden som de lever under i naturen, till exempel är guldhamstrar solitära medan kanin, råtta och marsvin lever i större grupper. I djurskyddsföreskrifterna 2005:8 står också att den som säljer sällskapsdjur är skyldig att lämna ut skriftlig information om djuret och dess skötsel. Denna information ska innehålla uppgifter bl.a. om djurets namn, kön, normala livslängd och vuxenstorlek, aktivitetsmönster och sociala organisation i naturen samt om hur djuret ska hanteras. I djurskyddsföreskrifterna 2005:8 står vidare att den som bedriver handel med djur avsedda för hobby och sällskap ska ha genomgått en av Jordbruksverket godkänd grundutbildning samt en eller flera särskilda utbildningar med inriktning på de djurslag som omfattas av handeln. I detta arbete har vi belyst kaniners, marsvins, råttors och guldhamstrars ursprung, domesticering och naturliga beteenden. Utifrån detta samt med stöd från djurskyddsföreskrifterna har vi utformat egna faktablad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)