Familjehemsplaceringar - för barnets eget bästa? : En studie om familjehemsplaceringar i Sverige. Hur utreds familjehem, hur värnar socialarbetare om framgångsfaktorer under placering samt upprätthåller ett gynnade samarbete mellan olika aktörer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)