Assessment of machine learning methods for the classification and weight estimation of meals

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Matematik LTH

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)