Krigsmetaforer i AIDSdebatt : Semiotiska bildanalyser av ACT UP/NY: s affischer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Författare: Petra Johansson; [2015]

Nyckelord: ACT-UP; affisch; AIDS; diskursteori; Foucault; semiotik;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)