Betalningstransaktioner med blockkedjeteknik i en pantmaskin

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Digitalisering och automatisering av mjukvara utvecklas i stor utsträckning varje dag. Syftet med denna studie är att implementera blockchain-teknologi i ett transaktionsbaserat system och ta reda på om och hur väl det kan ersätta dagens fungerande system. I denna studie implementerades blockchain-teknologi i återvinningssystemet för flaskor och burkar. Resonemanget bakom det är att svara på om detta är en möjlig lösning och hur väl blockkedjan skulle kunna ersätta det nuvarande betalningssystemet. För att avgöra om detta är en möjlig ersättning av det traditionella transaktionssystemet har en simulerad pantmaskin konstruerats med bland annat Ganache, NodeJS och MetaMask. Den simulerade pantmaskinen har använts för att utföra mätningar avseende transaktionstiden och säkerheten för det byggda systemet och den medföljande tekniken. Resultatet av studien visar att blockkedjeteknik kan ersätta dagens fungerande betalningssystem i pantautomater. Detta beror på ökad säkerhet, minskat miljöavtryck på grund av mindre pappersförbrukning och snabbare utbetalningstid jämfört med dagens transaktionssystem i pantautomater

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)