Äkta Vara : Om gränsdragning av begreppet otillbörlig marknadspåverkan

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Fanny Wieru; [2011]

Nyckelord: Marknadsmissbruk; manipulation;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)