Spanska sjukan i Kalix 1918-1920 : En studie av epidemins omfattning och karaktär vid en ort i norra Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Historia

Författare: Johan Vikström; [2014]

Nyckelord: spanska sjukan; Kalix; 1918-1920;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)