Gangsterrapens påverkan på unga män : En kvalitativ studie om varför unga män lyssnar på gangsterrap

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan svensk gangsterrap och kriminalitet hos unga män i svenska socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är även att studera om hur kvinnosynen ser ut bland de unga männen och hur den speglas genom musiken. Studien genomförs med hjälp av semistrukturerade intervjuer där åtta olika unga män bosatta i socioekonomiska områden intervjuas och utgår från fyra sociologiska teorier: Sociala band, stigma, kapitalbegreppen och intersektionalitet. . Resultatet visade på att det finns en viss relation till gangsterrapen och de unga männens syn på kriminalitet och kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)