Unga lagöverträdare och deras påföljder : en empirisk undersökning av 45 domar

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

Sammanfattning: Pojkar var klart överrepresenterade bland unga lagöverträdare som ställdes inför domstol. Av 45 domar stod pojkarna åtalade i 36 fall och flickorna i 9 fall. Antalet domar där det förekom återfall i brott var totalt 15. Närmare hälften av de flickor som stod åtalade fanns med i belastningsregistret. De flesta pojkar och flickor som stod åtalade var i 16 och 17års åldern. Unga lagöverträdare mellan 15-17 år dömdes främst till dagsböter och överlämnande för vård inom socialtjänsten. Principen för unga lagöverträdare är att dessa i första hand skall bli föremål för åtgärder inom socialtjänsten. Men det allmänna har också ett behov av att brott beivras och att de grundläggande värden genom straffrättsliga regler upprätthålls. Detta kan uppfattas som svårförenligt vid det allmännas ingripande vid ungdomsbrott. Vård inom socialtjänsten kan sägas vara ett uttryck för behandlingsideologin, d.v.s. att straffrätten skall ta sin utgångspunkt i den brottsliga individen och inte i den brottsliga gärningen. Den har dock fått stå tillbaka när den "nyklassicistiska" straffrättsteorin om straffvärde har fått ett större inflytande på vilken påföljd som väljs. Vid allvarliga brott ökar därför fokuseringen på gärningen samtidigt som gärningsmannen och dennes behov får mindre betydelse för valet av påföljd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)