INTEGRATION // CULT-I-VATION - To blur the barriers in society and the urban landscape // A social sustainable strategy for Bern

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

Författare: Gottfrid Ehlers; Jenny Öryd; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)