Den åldrande befolkningen – en utmaning för bostadssektorn : En undersökning av det statliga investeringsstödet till äldrebostäder i Västmanland

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)