Våldtäkter i Sverige. Brottsanatomi och Gärningsmannaprofilering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Våldtäkter i Sverige är ett fenomen som fått mycket belysning i media, men där det funnits ganska lite forskning om hur profilerna på de som begår brotten ser ut. Gärningsmannaprofilering har ett värde i att det kan hjälpa polisen avgränsa sökområdet, men profilering är också en disciplin inom forskningen där det funnits stora skillnader mellan olika länder. Därför är det viktigt att det bedrivs forskning på ämnet i den miljö som man vill applicera metoden på. Artikelförfattarnas frågeställning var om man kan hitta brottsanatomiska faktorer som kan användas vid gärningsmannaprofilering. Denna uppsats kollade på 48 lagförda våldtäktsmän i Sverige genom att samla in fällande domslut från åtta svenska tingsrätter och försökte hitta egenskaper som kunnat länkas med särskilda brottsbeteenden. Domarna bedömdes utifrån ett kodningsschema och analyserades sedan med oberoende samples t-test och Chi-Square test for independence. Resultaten styrkte signifikant relation mellan nykterhetsgrad bland offer och förövare, offrets nykterhetsgrad och brottsmiljön, våldstyp och vapenanvändning samt till viss del stöd för gärningsmannens ålder som prediktor för brottsutförande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)