"Jag måste liksom göra som dom säger..." : En litteraturstudie om upplevelsen av makt bland personer med opioidberoende i underhållsbehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Författare: Hanna Holm; Jessica Gårdh; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)