Den relativa matchningseffektiviteten i Sveriges län : En stokastisk frontanalys av den svenska arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Max Stenman Braarup; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Matchning på arbetsmarknaden är av intresse att analysera då eventuella problem kan vara tecken på friktioner på arbetsmarknaden. En väl fungerande matchning ger högre sysselsättning, lägre arbetslöshet och kortare arbetslöshetstider. Som utgångspunkt för en empirisk analys tillåter matchning oss analysera dessa friktioner med en relativt liten adderad komplexitet. Strävan med uppsatsen var att estimera den relativa matchningseffektiviteten i Sveriges län. Genom data från arbetsförmedlingen mellan åren 2006–2018 användes stokastisk frontanalys för ändamålet. Studien finner att andelen utrikesfödda och andelen arbetslösa som deltar i arbetsmarknadsprogram påverkar effektiviteten negativt. Det verkar som att urbaniserade län generellt är mindre effektiva än rurala områden. Vidare pekar resultaten på, likt tidigare studier i Sverige, att matchningseffektiviteten har försämrats sedan finanskrisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)