NUDE (APRÈS LE BAIN): An Inter-Disciplinary Technical Study of an Oil Painting on Cardboard by Pierre Bonnard

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Degree Project for Master of Science with a Major in Conservation 2020, 30 HECSecond Cycle[2020:34]

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)