Red Bull och Ferrari - konkurrenterna från olika branscher : En visuell retorisk analys om hur företagen Red Bull och Ferrari utnyttjar marknadskommunikation inom formel 1 för att främja sina varumärken

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Studien “ Red Bull och Ferrari – konkurrenterna från olika branscher” ämnar studera energidryckesföretaget Red Bulls kommunikation i kommersiella sammanhang inom motorsporten formel 1 komparativt med formel 1-konkurrenten Ferrari. Red Bull har varit dominerande inom sporten under en lång tid jämsides med bland annat Ferrari. Red Bull och Ferraris engagemang inom formel 1 kommer med en hel del intressanta forskningsfrågor. Studiens skribenter upplevde ett forskningsområde som extra intressant, som handlar om hur Red Bull kommunicerar ut sitt varumärke visuellt i jämförelse med formel 1-laget Ferrari, eftersom båda tillhör den absoluta eliten inom sporten. Genom en metod bestående av en visuell retorisk analys genomfördes en studie där Red Bulls varumärkeskommunikation inom formel 1 jämfördes med Ferraris dito. Ferrari är en av Red Bulls huvudkonkurrenter inom formel 1 och därför ämnar studien jämföra de två olika företagens strategi inom marknadskommunikation. Olika strategier analyseras, jämförs och diskuteras för att ge läsaren en så tydlig bild som möjligt av likheter och olikheter mellan företagens strategier med en stabil teoretisk grund. Studiens resultat visar på flera olikheter mellan företagens visuella kommunikation. Red Bull använder retoriska verktyg för att stärka sitt varumärke genom att framhäva sina förare och sitt lag när de har åstadkommit sportsligt bra resultat. Ferraris användning av visuell retorik är mer centrerat kring att stärka sitt varumärke genom att framhäva deras produkter och deras kompetens inom biltillverkning med hjälp av deras deltagande i formel 1.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)