Über die Tiere in Marlen Haushofers Roman "Die Wand"

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Tyska

Sammanfattning: About the various roles of the animals featured in Marlen Haushofer's 1963 "The Wall" ("Die Wand").

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)