Sociala mediers betydelse för medborgardeltagande : En studie om att uppnå deltagande hos ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Karin Josefsson; [2012]

Nyckelord: sociala medier och medborgardeltagande;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)