Pulverlacks vidhäftning på zinkmanganfosfaterad yta

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Materialvetenskap

Författare: Johnny Kohrs; [2011]

Nyckelord: Pulverlack; zinkmanganfosfatering; vidhäftning; reptest;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)