Balansen mellan efterlevande makes och efterarvingars arvsrätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Stefany Tannous; [2020]

Nyckelord: Juridik; familjerätt; arvsrätt; efterarv;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)