Besökare i närnaturen till två socioekonomiskt segregerade bostadsområden - Fallstudie ur ett trygghetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sammanfattning: Kandidatuppsats i geografi med kulturgeografisk inriktning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)