Dimensionering av läktare enligt Eurokoderna : Ny läktare på Stora Valla IP, Degerfors

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Elin Johansson; Linn Wignell; [2014]

Nyckelord: Eurokod; Läktare; Dimensionering;

Sammanfattning: Under VT 2014 har kursen Examensarbete, BYGC14, bedrivits på Karlstads universitet, där studenterna haft som uppgift att lösa ett problem i byggbranschen, som valts av studenterna själva. I examensarbetet har arenan Stora Valla IP i Degerfors planerats. Degerfors IF är ett fotbollslag som spelar i superettan och som under de senaste åren placerat sig högt i serietabellen. En allsvensk karriär skulle därför kunna ta fart för laget, vilket skulle innebära ökade krav på arenan. För att kunna genomföra arbetet behövdes information om vilka krav som ställs på allsvenska arenor. Till grund för utformningen har krav ställda från SvFF och BBR gällt. För att kunna uppfylla dessa krav och tillgodose Degerfors IF:s egna önskemål planerades en utbyggnad av den befintliga läktaren och en helt ny läktare. Syftet med arbetet var att skapa en del av de ritningar och beräkningar som kan behövas för att bygga en ny läktare samt analysera läktaren ur ett hållbarhetsperspektiv. Alla rum som krävdes planerades in och brandsäkerheten vägdes in vid utformning. Både utbyggnaden och den nya läktaren skissades fram i Revit Architecture. Skisserna visar ett förslag på hur utrymmen i läktaren skulle kunna disponeras. Målet med arbetet har varit att planera och göra konstruktionsberäkningar för den nya läktaren samt att dimensionera och skapa ritningar över dess stomme. Detta genom handberäkning och modellering, som genomfördes i Tekla Structures. En stor del av arbetet har gått ut på att lösa konstruktionsmässiga utmaningar, såsom hur man skapar stabilitet och hur krafter tas upp på bästa sätt. Alla beräkningar är utförda enligt gällande Eurokod och nationella bilagan EKS 9. I första hand dimensionerades konstruktionsdelarna i limträ men där limträ inte var nog hållfast eller blev för skrymmande och därmed påverkade publikens sikt eller påverkade förvaltning av utrymmen, dimensionerades konstruktionsdelar i stål. Valet av att i första hand dimensionera konstruktionen i limträ berodde på att det är det minst miljöstörande och mest ekonomiska materialet. Beräkningar har utförts parallellt med modellering av stommen, då stommodellen ibland behövde anpassas efter dimensioner som fåtts vi dimensionering. Den nya läktaren utformades med en enkel arkitektur och konstruktion för att hålla nere kostnader, då Degerfors IF har en begränsad ekonomi. Läktaren uppfyller de krav som ställs från SvFF och BBR, samtidigt som den är anpassad efter Degerfors IF:s behov och önskemål. Utrymning vid brand är löst även för funktionsnedsatta personer. Detta löstes genom brandtrappor med avsatser där funktionsnedsatta kan vänta på hjälp. Arbetet anses ha mött satta mål, såväl med avseende på hållbarhet som på utformning och hållfasthet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)