EcoArt? : En problematisering av stilens romantiska plombering av humanistisk naturdyrkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Institutionen för Konst (K)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)