Forbrugerens paradoks : modekonsumtion i et samfund præget af bæredygtighedens ideologi

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Dette studier undersøger modekonsumtion ud fra et bæredygtighedsperspektiv gennem at udforske forbrugeradfærd. Grundlaget for undersøgelsen er kvalitative interviews med ti respondenter, som alle er hyppige brugere af Instagram. Fokus i studiet er på Instagrambrug, tøjkonsumtion og bæredygtighed i forhold til overforbrug. Det centrale spørgsmål, der adresseres, er, hvordan konsumenter motiverer og retfærdiggør deres tøjforbrug i et samfund, hvor bæredygtighed er ved at blive en uundgåelig ideologi. Studiet undersøger dette ved at analysere, hvordan sociale medier og influencers kan spille en rolle i vores forbrugsmønstre, og hvorfor konsumtion fortsat er en stor drivkraft i vores liv. Disse spørgsmål besvares ud fra respondenternes udsagn og ved hjælp af teorier fra sociologer og antropologer som Pierre Bourdieu, Colin Campbell og Mary Douglas. Studiet konkluderer at konsumerismens og bæredygtighedens modstridende rationaler stiller forbrugeren i et dilemma. Konsumenten navigerer i dette ved en kvote- og godtgørelsestankegang, hvor ubæredygtige forbrugsvaner på ét område retfærdiggøres af gode vaner på andre områder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)