Modeintresserad och miljömedveten - en möjlig kombination?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

Sammanfattning:

Konsumtion är något vi ägnar åt oss i vardagen och som inte går att komma ifrån. Nya möjligheter idag, vare sig det handlar om högre inkomst eller större utbud på marknaden, gör att det skapas nya begär och att den nya konsumtionen efter ett tag känns nödvändig. Idag konsumeras därmed fler varor än någonsin tidigare. Men konsumtionen av varor och tjänster påverkar miljön, och det under hela sin livscykel, från utvinning av råvara till då den blir till avfall.

Konsumtion av mode är ett exempel på konsumtion där man uttrycker sina begär och sin längtan. Mode som ofta uttrycks genom kläder ger stimulans till konsumtion och mode och trender förändras snabbt, vilket innebär att det är svårt att hålla kolla på hela produktionsledet och hur miljön påverkas. Om konsumtion av mode har negativa effekter på miljön lyder frågan ifall det då är möjligt att konsumera mode på ett sätt som är mer hållbart.

Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall det är möjligt att kombinera ett modeintresse med en miljömedvetenhet. Det som undersöks är bland annat ifall mode kan konsumeras på ett hållbart sätt, samt vilka möjligheter och svårigheter det finns med att kombinera mode med miljö. Dessa frågor besvaras med hjälp av en teoretisk litteraturstudie, framförallt eftersom det inte finns många studier som kombinerar mode med miljö. Teorierna som behandlas handlar bland annat om konsumtion och beteenden, och för att kunna kombinera mode med miljö behöver konsumtionsmönster förändras och alternativ till konventionella kläder finnas på marknaden. Om flera val tillhandahålls och marknadsförs på marknaden skapas alternativ som bidrar till att individen kan förena ett modeintresse och en miljömedvetenhet, men detta kan inte ses som den enda lösningen. Denna studie analyserar även huruvida praktiska exempel miljömärkning och second hand kan bidra till att kombinera miljö och mode.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)