Utveckling av nya produkter hos Ergoston : Ny mångfunktionell silikonprofil med tillhörande klämma för enkel fastsättning på kroppen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Ergostone, fortsättningsvis företaget, producerar idag en produkt som fungerar likt en vetekudde. Produkten innehar en silikonprofil, producerad i Kina tillsammans med silikonkorkar. Profilen fylls sedan med täljstensdamm och försluts med silikonkorken. Den går att värma för värmebehandling eller kyla för kylbehandling. Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna att utveckla och producera en ny silikonprofil som kan bredda företagets sortiment med en än mer funktionell produkt. Rapporten innehåller även undersökningar om utveckling av ett tillbehör som kan möjliggöra fastsättning av företagets produkter på kroppen. Målet är att leverera ett förslag på en ny silikonprofil som kan produceras i Handöl och ett förslag på en fastsättningsmetod, fortsättningsvis “klämma”, för företagets samtliga produkter. Produktutvecklingen har utförts med olika verktyg såsom brainstorming, branschanalys, intressentanalys m fl. för att komma fram till koncept. För att få ett slutgiltigt koncept användes Pugh elimineringsmatris och av det slutgiltiga konceptet byggdes sedan en prototyp, både på klämma och silikonprofil. Resultatet landade i en produkt gjord av silikonslang som beställs av leverantörer i Sverige och sätts sedan ihop med befintliga korkar av företaget i Handöl. Klämman gjuts i silikon med en ögla för att kunna fästa ett elastiskt band som i sin tur möjliggör fastsättning på kroppen. Arbetet lyckades och ett underlag för att producera en ny mångfunktionell produkt har överlämnats till företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)