Bias i intergruppinteraktioner i rekryteringsammanhang : med avseende på kön

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi

Författare: Asrin Dewari; Halima Subasic; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)