Att digitalisera fikarummet : En kvalitativ studie om motivationsprocesser uppkomna ur sociala beteenden, interaktioner och relationer i arbetslivet under COVID-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Under våren 2020 sprids SARS-CoV-2 viruset som en löpeld över hela jorden. I försök att minska smittspridningen bland Sveriges invånare uppmuntras alla, som har möjligheten, att arbeta hemifrån. Många organisationer och individer tvingades därför plötsligt ställa om sin verksamhet för att kunna bemöta det förändrade arbetssättet. Motivationsteoretiker har länge försökt svara på vad det är som motiverar människan till handling, och speciellt i arbetslivet är detta en ständigt aktuell fråga. Bland de externa motivationsprocesser som uppstår på en arbetsplats finner vi de som uppstår i sociala beteenden. Vad händer då med motivationen när arbetslivet flyttar hem till arbetstagarna, och nya hinder och högre trösklar uppstår mellan de interpersonella relationerna och interaktionerna på en arbetsplats? För att söka svar på detta, genom tre formulerade frågeställningar, genomfördes fem kvalitativa intervjuer med individer yrkesverksamma inom olika branscher, som i och med COVID-19-pandemin tvingades flytta sin arbetsplats till sitt eget hem. Att distansarbeta skapar nya hinder och högre trösklar för kollegor och chefer att umgås och diskutera jobb. För att överkomma detta krävs aktiva och ingående insatser för att vidmakthålla de sociala interaktionerna och relationerna mellan organisationers medlemmar. Beroende på bransch kommer dessa hinder vara mer eller mindre problematiska i yrkesutövningen, och på så vis kommer det kräva varierande insatser för att överkomma dem. Men trots dessa trösklar medför distansarbete en mobilitet och flexibilitet i relationen privatliv och arbetsliv som gör att de flesta ändå föredrar det här, för dem, nya arbetssättet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)