Biojetbränsle och Reglering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

Sammanfattning: Detta arbete behandlar förutsättningarna för svenska flygbolags möjlighet att kunna utvecklas i en hållbar riktning inom en tio års period. Förutsättningarna analyseras ur ett politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt perspektiv. Bakgrunden till uppsatsen handlar om svenska regeringens krav på SAS att minska koldioxidutsläppen med 25% till år 2025, detta var ett krav i samband med regeringens rekapitalisering av SAS år 2020. Till 2030 finns ett krav att reducera allt fossilt jetflygbränsle i Sverige med 30% och ersätta det med biojetbränsle. Det är idag möjligt att använda 50% biojetbränsle i flygbränslet men finns inte tillräckligt stor produktion. Forskning pågår med flygplan som drivs av 100%biojetbränsle och är rimligt att kunna införa inom en tio års period. Ständig forskning och utveckling pågår för att effektivisera befintlig teknik. Det finns också möjligheter att reglera flygtrafiken för att optimera den efter passagerarnas efterfrågan och på så sätt utvecklas i en hållbar riktning ekologiskt och ekonomiskt men även socialt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)