Social ångest och emotionsreglering hos ungdomar: Könsskillnader i prevalens samt i predicerande och modererande effekter av oro, ruminering och undantryckande över tid

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)