Golvvärme eller radiatorer : Vattenburna värmesystem i flerbostadshus

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: I flerbostadshus är radiatorer det vanligaste uppvärmningssystemet. Inte alls många har golvvärme i deras lägenheter. I dagens nyproduktion av flerbostadshus bygger man för det mesta husen med radiatorer och har elburen golvvärme som komfortvärme i badrummen. I villor är det däremot mycket vanligare att man använder sig av vattenburen golvvärme över större delen av huset. Detta examensarbete undersöker varför det inte används golvvärme lika mycket i flerbostadshus, det undersöker även intresset för privatpersoner att ha golvvärme i lägenheter samt om dessa personer isåfall hade kunnat tänka sig betala mer pengar om de fick vattenburen golvvärme installerat vid nyproduktion.Resultaten har fåtts fram genom en enkätundersökning samt intervjuer där vi intervjuat kunniga inom området. Våra resultat visar att nästan 40% av de enkät intervjuade hade velat ha endast golvvärme som uppvärmningssystem medan ungefär 55% hade velat ha både radiatorer och golvvärme som ett gemensamt uppvärmningssystem. De flesta hade då velat ha golvvärme i bland annat toalett, badrum, hall, kök, vardagsrum och sovrum. Resultaten visar även att nästan hälften av de enkät besvarande hade kunnat tänka sig betala mer för en bostad med golvvärme medan den större delen av den andra hälften var osäkra och förmodligen behövde mer tid för att tänka. Resultaten gällande varför man inte använder vattenburen golvvärme i lägenheten lika ofta som man använder radiatorer visade sig variera lite mellan de intervjuade vilket vi tror har med erfarenheter att göra men att ett golvvärmesystem var installationsmässigt dyrare än ett radiatorsystem verkade vara huvudsaken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)